KURSY I SZKOLENIA UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO

Projekt Kursy i Szkolenia, pod egidą Uniwersytetu Śląskiego i Centrum Kształcenia Ustawicznego Uniwersytetu Śląskiego, mieliśmy przyjemność wprowadzać na śląski rynek usług szkoleniowych. W powierzonych nam działaniach komunikacyjnych znalazły się relacje z mediami, social media czy działania cross promotions. Służyliśmy też pomocą w każdej kwestii marketingowej i komunikacyjnej!

 

Kursy i szkolenia US